Az utazásról szóló GALÉRIA megtekintheető a fenti képre kattintva!

Vendégségben Wageningenben

Látogatóba menni jó.
Ha a vendéget szeretettel fogadják az még jobb.
Ha mindezt mosollyal és szeretettel teszik, az a legjobb.
Bizonyíthatja a fenti tételmondatok igazságtartalmát az a negyven - egynéhány gödöllői, aki szept. 28-án, sok-sok órai buszozás után megérkezett a hollandiai Wageningenbe.
A Gödöllővel testvérkapcsolatot ápoló kisváros lakói őszinte örömmel, és igényesen összeállított szakmai programokkal vártak minket.
Az utastársak - rendőrök , méhészek, a kerékpáros egyesület tagjai , a Damjanich iskola drámás tanárai és tanulói , a Regina alapítvány képviselői, a kulturális delegáció, a "zöldek" , a zeneiskola jazz- bandje, a helyi szociális intézmények és az önkormányzat képviselői - megkülönböztetett figyelemben részesültek a három nap alatt.
A vendéglátó családok - érkezésünk pillanatától kezdve - a figyelmesség ezer jelével halmoztak el minket, gondoskodtak kényelmes szállásról, finom falatokról.
A csütörtöki amszterdami kirándulás ugyan kissé "nedvesre" sikeredett, de a város körüli hajókázás kárpótolt minket a rossz idő okozta bosszúságáért (na persze Hollandiában "tradíció" az eső és a legendás vendégszeretet!)
Péntekre szakmai programokat kínáltak házigazdáink, s a - hazafelé hallott szóbeli beszámolókból kiderült: minden küldöttségnek élménydús, információkban gazdag napja volt. Még az úton megfogalmazódott a közös vélemény: ezt a kapcsolatot mindenképpen ápolni kell, hiszen sokat tanulhatunk egymástól, és jó néhány - eddig kiaknázatlan - lehetőség rejlik még az együttműködésben.
( Szakmai - működési dolgokon túl, pl.: türelmet, toleranciát, nyugalmat, közlekedési kultúrát,
takarékosságot, célszerűséget. stb.)
Az már csak "hab a tortán", hogy az ehhez az utazáshoz szükséges útiköltséget az "Európa a polgárokért Testvérvárosi találkozók" című pályázaton nyertük el.
Köszönet mindenkinek, aki (szervezéssel, pályázattal, egyéni áldozatvállalással, stb.) lehetővé tette, hogy kis csapatunk útra kelhessen, és persze - legfőképpen - nektek is köszönjük wageningeniek.

Jövőre, Veletek. nálunk!

 

Szakmai nap a Kardinaal Alfrinkschoolban 2010. október 1-jén

A pénteki szakmai napot iskolánk tanulói és tanárai a wageningeni Kardinaal Alfrinkschool általános iskolában töltötték.
A helyiek izgatottan vártak és nagy szeretettel fogadtak minket.
Egy vidám jazz-zenés napindítás után - melyet a gödöllői Dixix Rhythm nevű fiatalokból álló zenekar adott- benézhettünk az iskola valamennyi tantermébe, ízelítőt kaptunk az ott folyó nevelő - oktató munkáról.
Nagy meglepetés volt számunkra, hogy ide már 4 éves koruktól járnak a gyerekek, tehát az iskola előkészítő foglalkozások Hollandiában nem az óvodában, hanem már az iskolában zajlanak. Így a kicsik - mire igazán iskolások lesznek - már teljesen megszokják az iskolai légkört, megtanulják az iskolai rendet.
A délelőtt megtekintett órában - a gyerekek életkorának megfelelő szinten - az iskolai erőszakról volt szó. Mesével, filmekkel, történetekkel alapozták meg a beszélgetéseket. A gyerekek okosan, empatikusan és aktívan dolgoztak, öröm volt látni - hallani.
A délelőtt egy későbbi szakaszában a gödöllői gyerekeket az iskola sportpályájára vitték, és a helyi gyerekekkel mini-golfozhattak. A játék közbeni kommunikáció angol nyelven folyt.
A felnőttek számára óralátogatásokkal és a helyi tanárokkal történő beszélgetésekkel folytatódott. a délelőtt.
Ebéd után a nap -számunkra legizgalmasabb- része következett.
Az iskola aulájában összegyűlt 150 - 200 főnyi gyereksereg és tanáraik előtt bemutathattunk egy pantomim-jelenetekből összeállított csokrot, amit nagy tetszéssel és vastapssal jutalmaztak a jelenlevők.
Ezután drámagyakorlatokat, játékokat tanítottunk házigazdáinknak, fergeteges kacagások közepette. Egy tolmács elmondta hollandul a játékszabályokat, mi megmutattuk a játék menetét, majd bevontuk a helyi gyerekeket is a játékba.
A hangulatos délután végén örömmel nyugtáztuk: a játék valóban "nemzetközi", vagyis nyelvi korlátok nem befolyásolják a működését.
A "magyar nap" záróakkordjaként, az iskolánkat bemutató prezentációt nagy érdeklődés kísérte. A holland gyerekek sok kérdést tettek fel a nálunk folyó oktatómunkával,
szakkörökkel és a szabadidős tevékenységeinkkel kapcsolatban.
A wageningeni tantestülettel folytatott beszélgetés zárszavaként az fogalmazódott meg: mindannyian azt reméljük, egy hosszú gyümölcsöző baráti - és munkakapcsolat kezdődött most el, s folytatódik majd az elkövetkezendő időszakban úgy, hogy évenkénti személyes találkozások is erősítik majd.
Várhatóan az egyik tanévben hozzánk érkezik a holland delegáció, a másik tanévben pedig mi utazunk Wageningenbe.