"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
         

HEFOP /2006/2.1.5B pályázat

szakmai megvalósítási tervezet

 

1. Továbbképzés (Pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése)

Mondd el és elfelejtem!

Tanítsd meg és emlékszem rá!

Hadd legyek részese és megtanulom!”

Megvalósult kötelező és választott képzések :

I. Hatékony tanuló – megismerési technikák

II. Hatékony együttnevelés az iskolában

(IPR képzés)

III. Professzionális tanári kommunikáció

Feladatok: Az új pedagógiai módszerek, tanulásszervezési eljárások (differenciálás, kooperatív technikák, stb.) alkalmazása tanórai és tanórán kívüli keretben, vagyis a megismert módszerek beépítése a mindennapi munkába. (tapasztalatcserék, hospitálások, bemutató órák)

Dokumentumok: óravázlatok, fotók

Felelősök:

 

2. A Pedagógiai Program és Helyi Tanterv átdolgozása

(IPR megjelenítése a Pedagógiai Programban)

Dokumentumok: módosított P.P. és H.T.

Felelősök:

 

3. Részvétel a regionális szakmai műhelyek munkájában, folyamatos tapasztalatcsere

a konzorciumi partnerek között

Konzorciumi találkozók:

2007. október Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő

2007. november Széchenyi István Általános Iskola, Dány

2007. december Városi Óvoda, Kistarcsa

2007. január Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Kistarcsa

2007. február Flór Ferenc Gimnázium, Kistarcsa

Dokumentumok: jelenléti ívek, emlékeztetők, fotók, stb…

Felelősök:

 

4. Az IPR intézményi feltételeinek fejlesztése

Mikrocsoportok fejlesztő munkája

a. Együttműködések (szakszolgálatok, civil szervezetek, stb…)

b. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer választott elemeinek alkalmazása

c. Óvodából iskolába, általános iskolából középiskolába való átmenetet segítő

programok

d. Intézményi önértékelés

Felelősök:

 

5. Az elkészült intézményi dokumentumok egyeztetése, összehangolása

A mikrocsoportok fejlesztő dokumentumainak begyűjtése és nyilvánossá tétele

Határidő: 2008. március

Felelősök: