"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
         

„Boldogulni, Éretni, ÉrvÉnyesÜlni” FelkÉszÍtÉs a kompetencia-alapÚ oktatÁsra

EMIR azonosító: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0018/1.0

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program és EQUAL Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

képviseletében eljáró szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) www.okmt.hu

A projekt rövid összefoglalása:

"Felkészülés a kompetencia-alapú oktatásra"

Intézményünk vállalkozik a HEFOP 3.1.1 "Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia-alapú képzés és oktatás feladataira" című központi programja által kifejlesztett kompetencia-alapú programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására, és a bevezetésünkkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására.

1. Továbbképzés:

Iskolánk 6 pedagógusa vállalja, hogy a pályázati keretből 2 tanév alatt 120 órás képzésen vesz részt, és 3 fő az intézményvezetésből szervezetfejlesztési területen képzi magát.

2. Adaptáció:

A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon választott kompetenciaterületen: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. Képzést és adaptálást vállalunk matematika-logikai, életpályaépítési és IKT területén.

A hat bevont pedagógus vállalja a kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozását (projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és annak gyakorlati megvalósítását.

A jövőben az életpálya bármely szakaszában szükségessé válhat annak módosítása, új készségek és kompetenciák elsajátítása. E célok eléréséhez szükséges iskolánk pedagógusainak olyan irányú fejlesztése, melynek során a hangsúly az alapképzések és kulcskompetenciák fejlesztésére tevődik át, hiszen ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

A projekt összköltsége:18 000 000 Ft

Letölthető anyagok:

A 2006-2007. évi pedagógus továbbképzések

Kompetencia-területek

Esőerdők, szavannák, sivatagok, mediterrán tájak összefoglalás FLIPCHART interaktív táblára készítette: Fejes József Endre (erdőmérnök-tanár) (kb. 2.9 MB)

Kapcsolódó képek: