"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
         

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN

HEFOP-2.1.3-P.-2004-06-0072/1.0

A projekt rövid összefoglalása és célkitűzései:

„Célunk a hátrányos helyzetű, különösen a roma gyermekek iskolai sikerességét támogató, együttnevelő, az egyéni különbségekre alapozó, eszközjellegű és szociális kompetenciák fejlesztésére való felkészülés, melynek eredményeképp a korábbi hátrányok nem transzformálódnak iskolai kudarccá:

1. A Lépésről lépésre differenciáló tanulásszervezési és módszertani

program 1.o.-os bevezetéséhez a tantestületek képzése, a tanulási környezet kialakítása, a családok bevonásának stratégiája, fejlesztő- és technikai eszközök biztosítása, hospitálás LL intézményekben.

2. Az óvodából az iskolába való átmenet harmonizálása, az együttműködési időszakasz programjának fejlesztése, intézményesítése az óvoda és iskola munka- és pedagógiai programjába.

3. Multikulturális tartalmak, roma népismeret integrálása a tantárgyakba 1-2. és a 5-6.o.-ban.

4. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrálása heterogén óvodai csoportba, iskolai osztályba, gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus támogatásával.”

A források megoszlása a Kedvezményezettek között:

forintban

Támogatásban részesülő megnevezése

Megítélt támogatás

Saját hozzájárulás

Egyéb szervezetek hozzájárulása

Összesen

Főkedvezményezett

6 239 920

0

0

6 239 920

Kedvezményezett 1

3 526 480

0

0

3 526 480

Kedvezményezett 2

3 526 480

0

0

3 526 480

Kedvezményezett 3

1 655 240

0

0

1 655 240

Összesen

14 948 120

0

0

14 948 120

A projekt megvalósításának kezdőnapja 2005. 05. 01. befejezésének napja: 2006.03.01

Konzorciumi partnerek

Projekt vezetője: Szűcs Józsefné

Projektmenedzser: Szikra Csilla

Főkedvezményezet

Damjanich János Általános Iskola

cím: 2102 Gödöllő, Postafiók 806.

székhely: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.

Alapítás éve: 1975.08.20.

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám): 194/1997./XII.4./ sz. határozat

adóigazgatási azonosító szám: 15564920-1-13

aláírásra jogosult képviselője: Szűcs Józsefné

A támogatási összegből két osztálytermet rendeztünk be:

.

Kedvezményezett 1

Széchenyi István Általános Iskola

cím: 2118, Dány, Szent Imre tér 1.

székhely: 2118, Dány, Szent Imre tér 1.

Alapítás éve:

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám):_____________________________________

adóigazgatási azonosító szám: 15391463-2-13

aláírásra jogosult képviselője: Kéménczyné Kozák Elvira

Kedvezményezett 2

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

cím: 2143, Kistarcsa, Kölcsey Ferenc u. 1.

székhely: 2143, Kistarcsa, Kölcsey Ferenc u. 1.

Alapítás éve: 1971

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám):_____________________________________

adóigazgatási azonosító szám: 15565804-2-13

aláírásra jogosult képviselője: Liska Gyuláné

Kedvezményezett 3

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

cím: 2100, Gödöllő, Tisza u. 4.

székhely: 2100, Gödöllő, Tisza u. 4.

Alapítás éve: 1972.05.01.

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám):_____________________________________

adóigazgatási azonosító szám: 15564920-1-13

aláírásra jogosult képviselője: Tiborczné Garai Katalin

A pályázat támogatásával elvégzett továbbképzések (Word_doc_223KB)