"Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"
      

GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT

Színtársulatunkat az az igény hozta létre, hogy az iskola alapítványát támogató szülőknek és szervezeteknek egy kulturális est formájában mondjunk köszönetet. A kezdetben tanárokból alkalmilag összeverbuválódott csoport mára jelentősen átalakult, a tanárok, tanítók, iskola titkár mellett családtagok, „szimpatizánsok” is tagjai a társulatnak. Évről évre fejlődtünk és egyre komolyabb és igényesebb produkciót állítottunk színpadra. A kezdetben iskolai keretek között rendezett előadásokat az utóbbi időben már akkora érdeklődés övezte, hogy kinőve iskolánkat a Petőfi Sándor Művelődési Központ fogadott be bennünket, ahol a színházterem lett az előadások új helyszíne. Itt már technikailag is profi körülmények között tudjuk színpadra állítani az újabb produkciókat.

Fejlődésünk következő állomása, hogy 2008- ban a társulat egyesületté szerveződött kettős céllal: egyfelől színházi előadások létre hozása, másfelől színházi nevelési foglalkozások szervezése gyerekek, fiatalok és felnőttek számára.

ELŐADÁSAINK:

2008. La Mancha lovagja (Wassermann – Leigh)

2007. 3:1 a szerelem javára (Szilágyi – Kellér)

2006. Egy csók és más semmi (Halász – Eisemann – Békeffi)

2005. Anconai szerelmesek (Vajda Katalin – Fábri Péter- Valló Péter)

2004. Erdei kalamajka (Kerényi Miklós Gábor)

2003. Ibolya (Molnár Ferenc)

2002. Úri jog (Heltai Jenő)

2001. Pipin O’hirson – Schwarz)

2000. Vöasö (saját ötlet nyomán)

1999. Biobanya (meseparódai)

A GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT SZÍNHÁZI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSAI

A színházi nevelési foglalkozásokról

A színházi nevelés azért került a látóterünkbe, mert a társulat pedagógiai és drámapedagógiai végzettségű tagjaiban felmerült az igény, hogy a színházi előadások mellett színházi nevelési foglalkozásokat is létrehozzon.

A színházi nevelési program egy színházi előadásból és a nézők – általános iskolai vagy gimnáziumi esetleg felnőtt csoport – aktív részvételére épülő feldolgozó részből áll. A foglalkozásokon gyakorlott pedagógusok színész-drámatanárként mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak. Az előadást megelőző, megszakító, vagy azt követő feldolgozó részben a résztvevők színházi eszközöket, munkaformákat használva, gyakran szerepbe bújva, megélt tudást szerezhetnek az adott problémakőrről. A résztvevők számára lehetőséget teremtünk, hogy biztonságos környezetben tegyék próbára és alakítsák értékrendjüket, hogy egészséges, szociálisan gondolkodó tagjai lehessenek társadalmunknak. A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek.

Honfoglalás

Játszószínházi foglakozás 3. és 4. osztályos tanulók számára

A Honfoglalás történetét feldolgozva megismerkedünk elődeink életmódjával, viszontagságos vándorlásával az áhított haza felé vezető útján. A játék során elgondolkodunk arról, hogyan lesz emberek csoportjából egy célért küzdő és összefogni képes közösség. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki magára vállalja a vezető szerepét és felelősségét, hogy népe eredményesen vehesse fel a harcot a fenyegető veszéllyel szemben?

Tréfa

Színházi nevelési foglalkozás 8. 9. és 10. osztályos fiatalok számára

A foglakozás a fiatalok társas kapcsolatait próbálja körüljárni, különös tekintettel a kortárscsoport befolyásoló szerepére. A címe Tréfa. Mi vonz bennünket egy közösségben és mit vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy az befogadjon, elfogadjon bennünket. Mi indukálja az egymás sérelmére elkövetett viccelődéseket, hol van ennek a határa? Meddig tréfa és mikor megy át durva bántalmazásba. Minden részvevő, elkövető (k) és áldozat (ok) ugyanott húzzák- e meg a határt? Ki tudja befolyásolni a durvuló eseményeket csoporton belül? Van- e külső személy, erő, ami hathat a csoport életére?

Ridegtartás

Színházi nevelési foglalkozás felnőttek számára

A foglalkozást kifejezetten szülőknek szánjuk. Olyan osztályok vagy évfolyamok szülői közösségét várjuk a programra, akik hajlandóak ezen a rendhagyó „szülői értekezleten” részt venni. Fontos, hogy vagy egy osztály vagy legalább egy évfolyam szülői csoportjából kerüljenek ki a részvevők, hogy legyen olyan momentum, ami alapján közösséget alkotnak. Lényeges az is, hogy a korosztály, amelyet nevelnek, azonos legyen, hogy a gyermekeikkel kapcsolatos problémák, kérdések alapját képezhessék a közös gondolkodásnak.

Szeretnénk a szülőket szembesíteni óriási felelősségükkel, amelyet gyermekeik életében játszanak, valamint ennek a családon túlmutató voltával. Hiszen a gyerekek majdan egy nagyobb közösség, a társadalom részesei lesznek. Persze nem számon kérni akarjuk a szülőket és fejükre olvasni bűneiket – erre semmiféle jogalapunk nincs –, hanem magunk is szülőként és pedagógusként, megvizsgálva néhány helyzetet szeretnénk elgondolkodni és elgondolkodtatni.

A foglalkozások helyszíne:

Petőfi Sándor Művelődési Központ

József Attila Stúdiószínpad

A foglalkozások időpontjai

(kedd délelőttönként 9.30 – tól 11.30 – ig)

Október

7. Tréfa

14. Honfoglalás

21. Honfoglalás

28. Honfoglalás

November

4. Tréfa

11. Tréfa

18. Tréfa

25. Tréfa

December

2. Tréfa

9. Tréfa

16. Tréfa

A Ridegtartás című foglalkozás időpontját a részvevő csoporttal történő egyeztetés során határozzuk meg.

Bejelentkezés a foglalkozásokra:  

06 – 70 – 94 – 38 - 710